Wij brengen gebouwen tot leven...
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Elbo Technology wordt Elbo Intelligent Technologies...

Beschermen van werknemers tegen gevaarlijke situaties

In productieomgevingen kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Bijvoorbeeld door het vrijkomen van giftige stoffen. Bij een incident kan de software van de videoanalyse-oplossing het gebied afschermen met een virtueel hek. Wanneer een van de personeelsleden deze gevarenzonde betreedt, gaat een alarm af en kan direct actie worden ondernomen.

Waarom Elbo Technology? Elbo Technology is exclusief importeur van Geutebrück voor de Nederlandse markt

Wij kennen de markt, de mogelijkheden en de innovaties. Al meer dan 30 jaar zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. We hebben exclusieve verkooprechten op de beste producten en we leveren een compleet pakket: van intercom en beveiliging tot noodverlichting en omroepsystemen.

Bovendien zijn we graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat we snel tot efficiënte en kostenbesparende oplossingen komen. Hoe kan er in de (ver)bouw al rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijk gebruik? Welke systemen kunnen het beste gecombineerd worden?

Elbo Technology heeft er een antwoord op.