Wij brengen gebouwen tot leven...
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Elbo Technology wordt Elbo Intelligent Technologies...

Diefstal voorkomen

Ziekenhuizen stellen aan hun patiënten vaak kosteloos een rolstoel ter beschikking. Mag de patiënt naar huis, dan verdwijnt de rolstoel regelmatig bedoeld of onbedoeld in de kofferbak van de auto. De aanschaf van nieuwe rolstoelen is een enorme kostenpost. De videoanalyse-software roept dit een halt toe.

De software is in staat om objecten met de grootte van een rolstoel te herkennen. Ook kan een gebied worden aangegeven waarbinnen de objecten zich mogen verplaatsen. Wordt een grens overschreden? Dan gaat een alarm af.

Waarom Elbo Technology? Elbo Technology is exclusief importeur van Geutebrück voor de Nederlandse markt

Wij kennen de markt, de mogelijkheden en de innovaties. Al meer dan 30 jaar zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. We hebben exclusieve verkooprechten op de beste producten en we leveren een compleet pakket: van intercom en beveiliging tot noodverlichting en omroepsystemen.

Bovendien zijn we graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat we snel tot efficiënte en kostenbesparende oplossingen komen. Hoe kan er in de (ver)bouw al rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijk gebruik? Welke systemen kunnen het beste gecombineerd worden?

Elbo Technology heeft er een antwoord op.