Wij brengen gebouwen tot leven...
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Elbo Technology wordt Elbo Intelligent Technologies...

Kentekenherkenning in- en uitgaande voertuigen

Door kentekenherkenning kunt u personeel, leveranciers en bezoekers al dan niet toelaten op uw terrein. De slagboom, poort of het laaddock opent automatisch als het kenteken op de zogenaamde whitelist staat.

Ook is het mogelijk om het beeldmateriaal van een of meerdere camera’s te koppelen aan het kenteken. Alle beelden waarop het voertuig staat, zijn dan achteraf eenvoudig terug te vinden. Het gaat zelfs nog een stapje verder. Door kentekenherkenning te linken aan uw logistieke software worden ook vrachtbrieven inzichtelijk. Blijft een leverancier langer op het terrein dan noodzakelijk? Dan krijgt u automatisch een melding.

Waarom Elbo Technology? Elbo Technology is exclusief importeur van Geutebrück voor de Nederlandse markt

Wij kennen de markt, de mogelijkheden en de innovaties. Al meer dan 30 jaar zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. We hebben exclusieve verkooprechten op de beste producten en we leveren een compleet pakket: van intercom en beveiliging tot noodverlichting en omroepsystemen.

Bovendien zijn we graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat we snel tot efficiënte en kostenbesparende oplossingen komen. Hoe kan er in de (ver)bouw al rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijk gebruik? Welke systemen kunnen het beste gecombineerd worden?

Elbo Technology heeft er een antwoord op.