Wij brengen gebouwen tot leven...
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Elbo Technology wordt Elbo Intelligent Technologies...

Koppeling met toegangscontrolesystemen

De intelligente videoanalyse-oplossing is ook toe te passen bij toegangscontrolesystemen. Wil iemand een deur openen waarvoor hij geen toegangsrechten heeft? Dan gaat er dankzij de koppeling van het toegangscontrolesysteem met de camera’s een alarm af.

Is de persoon op de beelden de rechtmatige eigenaar van de sleutel? Dan kan bij hem worden geïnformeerd waarom hij zich hier bevond. Is de persoon op de beelden niet de rechtmatige eigenaar? Dan kunt u hem hierop aanspreken en eventuele vervolgstappen nemen.

Waarom Elbo Technology? Elbo Technology is exclusief importeur van Geutebrück voor de Nederlandse markt

Wij kennen de markt, de mogelijkheden en de innovaties. Al meer dan 30 jaar zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. We hebben exclusieve verkooprechten op de beste producten en we leveren een compleet pakket: van intercom en beveiliging tot noodverlichting en omroepsystemen.

Bovendien zijn we graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat we snel tot efficiënte en kostenbesparende oplossingen komen. Hoe kan er in de (ver)bouw al rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijk gebruik? Welke systemen kunnen het beste gecombineerd worden?

Elbo Technology heeft er een antwoord op.