Wij brengen gebouwen tot leven...
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Elbo Technology wordt Elbo Intelligent Technologies...

Optimale perimeterbeveiliging

Harde regen, wind of de lichten van passerende auto’s; het zijn veelvoorkomende oorzaken van loos-alarm-meldingen bij de bewaking van de perimeter. Met de intelligente videoanalyse-oplossing is dat verleden tijd.

De slimme algoritmes van de software maken onderscheid tussen dieren, mensen, voertuigen en bomen. Zo hoeft uw beveiliger er nooit meer onnodig op uit. Stel de software zo in dat het alarm alleen afgaat als er bij de omheining van uw terrein een persoon onnodig lang rondhangt. Of bijvoorbeeld over het hek klimt.

Waarom Elbo Technology? Elbo Technology is exclusief importeur van Geutebrück voor de Nederlandse markt

Wij kennen de markt, de mogelijkheden en de innovaties. Al meer dan 30 jaar zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. We hebben exclusieve verkooprechten op de beste producten en we leveren een compleet pakket: van intercom en beveiliging tot noodverlichting en omroepsystemen.

Bovendien zijn we graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat we snel tot efficiënte en kostenbesparende oplossingen komen. Hoe kan er in de (ver)bouw al rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijk gebruik? Welke systemen kunnen het beste gecombineerd worden?

Elbo Technology heeft er een antwoord op.