Wij brengen gebouwen tot leven...
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Elbo Technology wordt Elbo Intelligent Technologies...

Waarborgen van privacy

In Nederland is de privacy van personen bij wet geregeld. Dat betekent dat u niet overal een beveiligingscamera mag ophangen. Op specifieke plaatsen, zoals in cellencomplexen, wilt u natuurlijk graag alles in de gaten houden. In toiletruimtes mag bijvoorbeeld vanwege de privacy niet worden gefilmd, maar juist daar gebeuren dingen die niet zijn toegestaan.

Geutebrück heeft hiervoor de oplossing. Met camera’s wordt de hele cel in beeld gebracht. Vervolgens wordt de toiletruimte softwarematig van pixels voorzien. Bestaat het vermoeden dat er in dit gebied dingen gebeuren die niet zijn toegestaan? Om de beelden vrij te geven is toestemming van twee personen nodig, zij hebben ieder een wachtwoord. Na het invoeren van beide wachtwoorden zijn de beelden pas te bekijken .

Waarom Elbo Technology? Elbo Technology is exclusief importeur van Geutebrück voor de Nederlandse markt

Wij kennen de markt, de mogelijkheden en de innovaties. Al meer dan 30 jaar zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. We hebben exclusieve verkooprechten op de beste producten en we leveren een compleet pakket: van intercom en beveiliging tot noodverlichting en omroepsystemen.

Bovendien zijn we graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat we snel tot efficiënte en kostenbesparende oplossingen komen. Hoe kan er in de (ver)bouw al rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijk gebruik? Welke systemen kunnen het beste gecombineerd worden?

Elbo Technology heeft er een antwoord op.